Hore

Fotoškola / Slovník / BUBLINKY V SKLE

 • B
  • BUBLINKY V SKLE

    

   vzduchové bublinky zachytené v skle, spracovávanom pri nižšej teplote. V optických častiach sú absolútne neprípustné a dnes ich už prakticky vďaka dôslednej kontrole v optike objektívov nenájdeme. Bublinky v šošovke spôsobujú vznik reflexu a miestnu neostrosť záberu. Čím sa bližšie bublinky nachádzajú od stredu čočky, tým je pri vyššom clonovom čísle väčšia neostrosť obrazu. Akákoľvek bublinka v optike objektívu je dôvodom na reklamáciu.

    

     • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()
   
 • ()